Llyfr Digidol y Stori'r Nadolig

Llyfr Digidol y Stori'r Nadolig

£1.25Price

Mae Stori’r Nadolig wedi’i  gofnodi’n y Beibl yn Efengylau Mathew, Luc ac Ioan. Mae’r llyfr digidol yma yn adnodd delfrydol i ddisgyblion agor a darllen testun crefyddol, gyda geirfa ar ymyl pob tudalen i’w helpu i ddeall.Mae’r llyfr digidol hwn yn werth chweil ar gyfer y dosbarth.

Mae’r adnodd digidol addysgiadol hwn, yn annog disgyblion i fynd i’r afael â’r adroddiadau Beiblaiddam Hanes y Geni iddynt ennill dealltwriaeth ddyfnach o ddigwyddiadau’r Nadolig cyntaf. Mae’r llyfr digidol lliwgar hwn yn cynnwys cyflwyniad byr i Stori’r Nadolig, gan ddarfod gyda nodiadau sy’n esbonio sut mae’n ffitio i mewn i stori fawr y Beibl. Mae’r testun wedi’i osod gyda phenodau ac adnodau sy’n caniatáu disgyblion i ddod yn gyfarwydd âdarganfod eu ffordd o gwmpas y Beibl ac mae’r rhestrau termau yneu helpu ddeall yr eirfa grefyddol. Mae dwy o’r taflenni gwaith cynwysedig  i’w cwblhau cyn, yn ystod, ac ar ôl defnyddio adnodd Stori’r Nadolig, i roi tystiolaeth o sut mae’r plant wedi tyfu yn eu dealltwriaeth o’r testun. Mae’r daflen waith olaf yn helpu disgyblion, gan ddefnyddio diagram Venn, i ystyried y gwahaniaethau a’r hyn sy’n debyg rhwng efengylau Mathew a Luc.Cynnwys

  • Llyfr Digidol Stori’r Nadolig
  • 3 Taflen Waith

© Copyright 2020 - Lift the Lid

Registered Charity 1189554 (England & Wales)