Codi'r Caead ar Y Pasg | Lift the Lid on Easter (Welsh)

Codi'r Caead ar Y Pasg | Lift the Lid on Easter (Welsh)

£75.00Price

Mae bocs ‘Darganfod y Pasg’ Codi’r Caead yn edrych ar hanes y Pasg cyntaf yn y Beibl, a phwysigrwydd yr Ŵyl i Gristnogion heddiw. Mae'r amrywiaeth eang o adnoddau yn cwmpasu'r holl grwpiau oedran mewn ysgolion cynradd. 

Mae adnoddau ‘Codi’r Caead ar y Pasg’ yn rhoi cyfleoedd i blant weithio tuag at y deilliannau dysgu canlynol:

  • Gwybod bod y Pasgyn Ŵyl Gristnogol sy’n cofio marwolaeth Iesu ar y groes ar Ddydd Gwener y Groglith a’i atgyfodiad oddi wrth y meirw ar Sul y Pasg.
  • Gwybod bod pob un o’r pedair efengyl yn y Beibl yn rhoi manylion am y Pasg cyntaf.
  • Gwybod am a gallu ailadrodd digwyddiadau yr Wythnos Sanctaidd – sef yr wythnos sy’n arwain at y Pasg ac yn cynnwys Sul y Blodau, Dydd Iau Cablyd a Dydd Gwener y Groglith.
  • Meddwl am ac ystyried beth oedd y bobl sy’n rhan o Stori’r Pasg yn ei feddwl, ei deimlo a’i wneud.
  • Dechrau deall sut mae Stori’r Pasg yn cysylltuâ stori fawr y Beibl a pherthynas Duw â phobl.
  • Dechrau deall pwysigrwydd y Pasg o fewn y ffydd Gristnogol a’r hyn mae Cristnogion yn ei gredu am farwolaeth ac atgyfodiad Iesu.
  • Disgrifio sut mae rhai o draddodiadau’r Pasg yn cysylltu â stori’r Pasg.
  • Adnabod, deall a defnyddio yr eirfa grefyddol a diwinyddol sy’n gysylltiedig â’r Pasg, a gwneud hynny’n hyderus.

© Copyright 2020 - Lift the Lid

Registered Charity 1189554 (England & Wales)