Codi'r Caead ar Y Pasg | Lift the Lid on Easter (Welsh)

£75.00Price

Mae bocs ‘Darganfod y Pasg’ Codi’r Caead yn edrych ar hanes y Pasg cyntaf yn y Beibl, a phwysigrwydd yr Ŵyl i Gristnogion heddiw. Mae'r amrywiaeth eang o adnoddau yn cwmpasu'r holl grwpiau oedran mewn ysgolion cynradd. 

 • Deilliannau Dysgu

  Mae adnoddau ‘Codi’r Caead ar y Pasg’ yn rhoi cyfleoedd i blant weithio tuag at y deilliannau dysgu canlynol:

  • Gwybod bod y Pasgyn Ŵyl Gristnogol sy’n cofio marwolaeth Iesu ar y groes ar Ddydd Gwener y Groglith a’i atgyfodiad oddi wrth y meirw ar Sul y Pasg.
  • Gwybod bod pob un o’r pedair efengyl yn y Beibl yn rhoi manylion am y Pasg cyntaf.
  • Gwybod am a gallu ailadrodd digwyddiadau yr Wythnos Sanctaidd – sef yr wythnos sy’n arwain at y Pasg ac yn cynnwys Sul y Blodau, Dydd Iau Cablyd a Dydd Gwener y Groglith.
  • Meddwl am ac ystyried beth oedd y bobl sy’n rhan o Stori’r Pasg yn ei feddwl, ei deimlo a’i wneud.
  • Dechrau deall sut mae Stori’r Pasg yn cysylltuâ stori fawr y Beibl a pherthynas Duw â phobl.
  • Dechrau deall pwysigrwydd y Pasg o fewn y ffydd Gristnogol a’r hyn mae Cristnogion yn ei gredu am farwolaeth ac atgyfodiad Iesu.
  • Disgrifio sut mae rhai o draddodiadau’r Pasg yn cysylltu â stori’r Pasg.
  • Adnabod, deall a defnyddio yr eirfa grefyddol a diwinyddol sy’n gysylltiedig â’r Pasg, a gwneud hynny’n hyderus.
 • Cynnwys y Bocs Darganfod

  • Stori’r Pasg –set of 15 llyfr sy’n cynnwys adroddiad cronolegol o hanes y Pasg yn y Beibl, gyda geirfa sy’n esbonio ystyr geiriau a rhoi’r cyd-destun hanesyddol.
  • Taith Trwy Wythnos y Pasg – casgliad o arteffactau a chardiau gwybodaeth i’w defnyddio ar gyfer trafodaeth, myfyrio tawel, neu i’w harddangos.
  • Cardiau Darganfod Pobl y Pasg –set o gardiau trafod wedi’u cynllunio i helpu’r planti ystyried cymhellion a theimladau dwsin o bobl allweddol yn Stori’r Pasg.
  • Bocsys Stori’r Pasg –set o focsys sy’n cynnwys darn o frethyn a phropiau syml i helpu i adrodd Stori’r Pasg mewn chwe cam syml.
  • Drama Chwarae Rôl y Pasg – detholiad o sgarffiau lliw gyda chwe sgript syml y gall plant eu defnyddio i adrodd Stori’r Pasg.
  • Posteri Symbolau’r Pasg – chwe poster lliwgar yn portreadu symbolau a thraddodiadau’r Pasg
  • Hetiau Meddwl – set o gwestiynau trafod ac asesu yn seiliedig ar system chwe proses meddwl Edward do Bono.
  • Cwis Pasg – 30 o gwestiynau amlddewis y gellir eu defnyddio fel offeryn asesu cyn neu ar ôl astudio pwnc y Pasg.
  • Adnoddau i’w Lawrlwytho – detholiad o adnoddau Pasg ychwanegol y gellir eu lawrlwytho o wefan Lift the Lid (www.liftthelid.org.uk).

© Copyright 2019 - Lift the Lid

A project of Ryedale Elim Church, Elim Foursquare Gospel Alliance

Registered Charity 251549 (England & Wales) SC037754 (Scotland)